Yhteystiedot

Psykoterapiapalvelut
Ulla Ollila

Asemakatu 25 G 43
94100 KEMI
ja
Rautatienkatu 6 A 2
90100 Oulu

P (+358) 050 5921763

ulla.ollila@co.inet.fi
www.ullaollila.fi

PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai  lievittää ahdistusta ja  psyykkisiä häiriöitä sekä  niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Psykoterapiamenetelmiä on  monenlaisia, tunnetuimpia terapiamuotoja  ovat psykoanalyyttiset/psykodynaamiset psykoterapiat, perheterapiat, kognitiiviset psykoterapiat ja ratkaisukeskeiset psykoterapiat.

Psykoterapia on tieteellisten vaikuttavuustutkimusten perusteella yksi vaikuttavimmista hoitomuodoista.  Toimivalla yhteistyösuhteella on  merkitystä hoidon onnistumisessa.  On myös viitteitä psykoterapian tiheyden ja keston yhteydestä tuloksellisuuteen.

PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA

Psykoa­na­lyysin  perustalta  kehittynyttä   psykoanalyyttista psykoterapiaa kutsutaan usein matkaksi omaan  itseen, matkaksi itsetuntemukseen.  Se on itsensä kuuntelemista, omien ajatusten, tunteiden, kuvitelmien ja pelkojensa kuuntelemista yhdessä matkakumppanin, psykoterapeutin,   kanssa.  Psykoterapia  vaatii  uteliaisuutta, rohkeutta sekä ajan antamista itselleen ja  asioilleen.  Psykoterapiassa pyritään löytämään oireiden syyt ja aiheuttajat ja hoitamaan ihmistä, ei oiretta.

Psykoterapia on ensisijaisesti puhumista. Se on kertomista omista ajatuksista, tunteista, unista, tunnelmista, ruumiillisista tuntemuksista, suhteista läheisiin ihmisiin, työhön, arkeen - siitä, mitä  elämä nyt on ja mitä se on ollut. Myös siitä puhumista mitä   toivoisi joskus olevan - mitä tulevaisuus pitää sisällään.

Miten  pelkkä puhuminen auttaa, ihmettelee moni. Sanojen  ja lauseiden löytäminen  epämääräisille ajatuksille,  tuntemuksille  ja oloille on tärkeä etappi psykoterapiamatkalla. Aiemmin käsittämättömät  asiat  itsessä saavat  vähitellen muotoa, ja ymmärrystä -  se yleensä helpottaa oloa.  Psykoterapeutti  on mukana  sanoja etsimässä, kuuntelemassa, kyselemässä ja jakamassa kulloistakin tilannetta. 

Psykoterapian aloittaminen on  iso päätös, koska se sitoo säännöllisiin käynteihin viikoittain, mahdollisesti muutaman vuoden ajan. Käyntikertoja on 2-3 viikossa.  Psyykkiset vaikeudet ovat yleensä kehittyneet pitkän ajan kuluessa ja niiden selvittely ja työstäminen  vaatii  aikaa, työtä, vaivannäköä ja sitoutumista  sekä hoitoon hakeutuvalta että psykoterapeutilta.  Myös sille, että alkaa luottaa psykoterapeuttiin, tulee antaa oman aikansa.