Psykoterapia Kemi ja Oulu

Ota yhteyttä

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää ahdistusta ja psyykkisiä häiriöitä sekä niihin liittyvää

kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä, parantaa tai ylläpitää työkykyä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Psykoanalyyttinen psykoterapia ja psykoanalyysi

Yleistä psykoanalyyttisesta psykoterapiasta

Psykoanalyysin ja psykoanalyyttisen psykoterapian lähtökohta on, että ihmisessä on sekä itselle tuttu ja tiedostettu puoli että tiedostamaton, piilotajuinen puoli, jossa vaikuttavat tunteet, mielikuvat ja kokemukset ovat vähemmän tiedostettuja. Psykoanalyyttisessa hoidossa ajatellaan, että juuri nämä tiedostamattomat tekijät ovat monien mielen ristiriitojen ja oireiden (esim. masennus, ahdistus, paniikki, jännittäminen, itsetunto-ongelmat, seksuaaliset vaikeudet, psykosomaattiset oireet, työ- ja ihmissuhdevaikeudet) taustalla. Oireiden taustalla on usein myös keskeneräiseksi jäänyttä psyykkistä kehitystä.

Jotkut persoonallisuuden alueet voivat olla iänmukaisesti kypsyneitä, samalla kuin joillakin alueilla kehitys on saattanut jäädä riittämättömäksi. Lapsuuden tai nuoruusiän ristiriidat heijastuvat koko elämään ja ne toistavat itseään, kunnes niiden syvempi ymmärtäminen tulee mahdolliseksi. Nuoruusikäisten (12–23-vuotiaat) mielialan muutosten, ahdistuneisuuden, impulsiivisuuden, yksinäisyyteen vetäytymisen ym. muun psyykkisen oireilun kohdalla on tärkeää arvioida, onko kyseessä iänmukaiseen kehitykseen kuuluva vaihtelu vai kehityksellinen juuttuma tai esim. vaikeisiin elämänkokemuksiin liittyvä oireilu. Psykoterapiassa hoidetaan ihmistä, ei oiretta. Saavutettu itseymmärrys antaa paremmat ja kestävämmät mahdollisuudet tulla toimeen itsen ja muiden kanssa. Itseymmärryksen lisääntyminen näkyy usein myös työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn palautumisena tai parantumisena.